Hoofdkwartier BE: 0032 3541 7126

VOLLEDIG BESCHERMD MET DE VERZEKERINGSPAKKETTEN VAN PEMA

Wij stellen op basis van uw voorkeuren een exclusieve set aan beschermingsdiensten samen die precies aan uw eisen voldoet.

Naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kan u bij het huren van bedrijfsvoertuigen van PEMA kiezen uit vier verschillende cascoverzekeringspakketten. Afhankelijk van wat u nodig hebt, dekt uw individuele cascoverzekering de kosten van wildaanrijdingen, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, glasbreuk en nog veel meer. Bovendien bieden wij u specifieke uitbreidingsmogelijkheden voor het dekken van de kosten, zodat het voertuig dat u bij PEMA gehuurd heeft ook bijvoorbeeld altijd optimaal verzekerd is wanneer u door Afrika, Azië of Rusland reist.

Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

Omvang van de dekking

Toekenning en verweer van vorderingen tot schadevergoeding in geval van:

 • persoonlijk letsel
 • beschadiging van eigendommen
 • geldelijke verliezen


Een eigen risico is optioneel mogelijk.

Cascoverzekering voor motorrijtuigen klassiek

Omvang van de dekking

 
 • Ongevallen
 • Brand en explosie
 • Glasbreuk
 • Vernietiging of totaalverlies
 • Diefstal of beroving
 • Storm, hagel, blikseminslag en overstroming
 • Ongevallen met haarwild (bijv. reeën of wilde zwijnen)
 • GAP-dekking
 • Bergings- en sleepkosten
 

Mogelijke dekkingsuitbreidingen

 
 • Bandenbescherming voor motorvoertuigen: verhoogde slijtage en schade door geweld
 • Veerboot / spoorweg plus
 • Afrika plus
 • Azië plus
 • Rusland plus
 

CASCOVERZEKERING VOOR MOTORRIJTUIGEN BUSINESS

Omvang van de dekking zoals bij cascoverzekering voor motorrijtuigen klassiek
 
+ rem-, bedrijfs- en breukschade
 
Mogelijke dekkingsuitbreidingen:
 
 • Bandenbescherming voor motorvoertuigen: verhoogde slijtage en schade door geweld
 • Veerboot / spoorweg plus
 • Afrika plus
 • Azië plus
 • Rusland plus
 

Motorverzekering voor voertuigen op gas

Bij schade die samenhangt met het gebruik van een gasinstallatie wordt de huurder zoals gewoonlijk aansprakelijk gesteld. Ook cascoverzekering en fabrieksgarantie zijn uitgesloten. U kunt echter wel aan de verzekering tegen motorpech van PEMA participeren. Hierdoor is schade aan de motor bij het gebruik van een gasinstallatie gedekt tot 30.000 euro per schadegeval.

Modulaire bandenservice

Bescherming van banden:
Als u in het huurcontract een servicepakket inclusief bescherming van de banden afsluit, dan bent u niet aansprakelijk voor de volgende schade aan banden: klapband, platte kanten door te hard remmen, schade door het rijden over voorwerpen, schade door het rijden tegen voorwerpen, schade door foutieve luchtdruk, verhoogde slijtage en andere gewelddadige schade aan de banden. Hier geldt de toepasbaarheid van de cascoverzekering.

Bescherming van banden Plus:
De module “bescherming van banden Plus” is een uitbreiding van de module “BESCHERMING VAN BANDEN”: hier bent u ook alleen dan aansprakelijk wanneer delen van de banden ten gevolge van een klapband in het rond vliegen en tot schade leiden aan het huurvoertuig, zoals schade aan het spatbord, de portieropening, de luchtleiding of de remleiding of dergelijke.

Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk consult? Neem contact met ons op! We kijken uit naar uw aanvraag.

CONTACT