Hoofdkwartier BE: 0032 3541 7126

Schadeafwikkeling

MELDPLICHT IN GEVAL VAN SCHADE

Ongevallen kunnen gebeuren, daar is niemand veilig voor. Het is echter erg belangrijk dat u als klant van PEMA juist handelt in geval van schade.

Let op:
In geval van schade bent u verplicht PEMA binnen de 48 uur op de hoogte te brengen.
Indien u deze meldplicht schendt, komt uw bestaande bescherming onder de overeengekomen garantie in gevaar!

Informatie

Kennisgeving van de gevolgen bij schending van de informatie- en verduidelijkingsverplichtingen na het verzekerde ongeval:

Op basis van de contractuele afspraken dient u ons, nadat het verzekerde ongeval zich heeft voorgedaan, alle informatie te bezorgen die nodig is om de feiten te verduidelijken (zgn. verduidelijkingsplicht) of om het verzekerde ongeval of de omvang van onze uitkeringsplicht vast te stellen (zgn. informatieplicht).

Indien u kwaadwillig of opzettelijk de verplichting tot het verstrekken van informatie of verduidelijking schendt, ontslaat dit ons van onze prestatieverplichting.

Als u echter door grove nalatigheid een van deze verplichtingen niet nakomt, kunnen wij onze prestatie in verhouding tot de ernst van uw fout verminderen. De vermindering vervalt als u kunt aantonen dat de verplichting niet door grove nalatigheid is geschonden.

Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk consult? Neem contact met ons op! We kijken uit naar uw aanvraag.

CONTACT