Informatie over gegevensbescherming - www.pema.eu

De bescherming van uw gegevens ligt ons na aan het hart

Wij heten u van harte welkom op onze website en waarderen uw interesse. PEMA GmbH (hierna "PEMA" genoemd) neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom willen wij u laten weten welke gegevens van uw bezoek voor welke doeleinden worden gebruikt. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de volledige website van PEMA, waarvoor PEMA GmbH, genoemd in het colofon, verantwoordelijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder "persoonsgegevens" vallen alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"), zoals uw officiële naam, leeftijd, burgerlijke staat, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening of geboortedatum.

Basisinformatie

Tenzij anderszins vermeld in de volgende paragrafen, worden er geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt bij het gebruik van onze websites. Wanneer u onze website bezoekt, wordt bepaalde informatie verzonden, zoals het IP-adres, het type en de versie van de gebruikte webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de website waarvan u afkomstig bent en het tijdstip van de zoekopdracht. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. Bovendien worden deze gegevens na een statistische evaluatie verwijderd en uitsluitend gebruikt om onze websites aantrekkelijker te maken en de inhoud en functionaliteiten ervan te verbeteren.

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor de gegevensbescherming van de onderneming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke: PEMA GmbH, Northeimer Str. 90-94, 37412 Herzberg am Harz, telefoon: +49 (0) 5521 860 0, fax: +49 (0) 5521 860 1139, e-mail

De functionaris voor de gegevensbescherming van PEMA kunt u bereiken op bovenstaand adres of persoonlijk/vertrouwelijk ter attentie van: Hans Joachim Metzen, SIZ GmbH, Simrockstr. 4, 53113 Bonn, Duitsland, e-mail Privacy Policy 

2. Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, evenals de aard en het doel van het gebruik ervan.

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website www.pema.eu bezoekt, stuurt de browser op uw toestel automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • datum en tijdstip waarop toegang werd verleend,
 • naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • website van waaruit toegang wordt verleend (verwijzende URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw accessprovider.
 • De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • het zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
 • het zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • de evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, 1(f) van de AVG Onze rechtmatige belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om persoonlijke conclusies over u te trekken.

Wanneer u onze website bezoekt, maken wij ook gebruik van cookies en analyseservices. Meer informatie hierover vindt u inartikel 4 en 5 van deze verklaring.

b) Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief

Indien u volgens art. 6 lid 1 zin 1 a van de AVG uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende een e-mailadres op te geven.

U kunt zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt ook te allen tijde uw afmeldverzoek per e-mail sturen.

c) Wanneer u gebruikmaakt van ons contactformulier

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via het formulier op de website. Een geldig e-mailadres is vereist, zodat we kunnen nagaan wie het verzoek heeft verzonden en erop kunnen reageren. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

De gegevensverwerking om contact op te nemen, gebeurt op basis van uw vrijwillige toestemming, in overeenstemming met artikel 6, lid 1.1.a. van de AVG

d) Wanneer u gebruikmaakt van de online-aanvraagprocedure

In het kader van een aanvraag worden persoonsgegevens uitsluitend verzameld, verwerkt of gebruikt voor de verwerking van de aanvraag. De gegevens van de sollicitant worden zonder zijn/haar toestemming niet aan derden doorgegeven. Voordat u uw gegevens verstrekt, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de door u ingevoerde gegevens en met het eventueel doorgeven van uw aanvraaggegevens aan binnen- en buitenlandse filialen van PEMA GmbH voor de verwerking van uw aanvraag. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u naar PEMA stuurt. Uw aanvraag wordt beoordeeld door de desbetreffende personeelsfunctionarissen, vakafdelingen en, indien nodig, de ondernemingsraad. Dergelijke gegevens worden alleen doorgegeven inhet kader van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften wanneer PEMA hiertoe wettelijk verplicht is.

Let op: sollicitaties die u ons per e-mail toestuurt, worden onversleuteld verzonden.

3. Doorgeven van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan deze hieronder vermeld.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven op grond van art. 6 lid 1.1.a. van de AVG,
 • de bekendmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, van het AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het treffen van precontractuele maatregelen en er geen reden is om aan te nemen dat u een groter belang heeft bij niet-bekendmaking van uw gegevens,
 • in geval van een wettelijke verplichting tot doorgeven uit hoofde van artikel 6 lid 1.1.c. van de AVG, en
 • dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor het beheer van contractuele relaties met u, conform art. 6 lid 1.1.b. van de AVG

4 Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw toestel niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In het cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval verband houdt met het specifiek gebruikte eindtoestel. Dit betekent echter niet dat we daardoor onmiddellijk uw identiteit kennen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u gemakkelijker te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina's van onze website heeft bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site heeft verlaten.

Om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken, maken we bovendien voor een beperkte periode gebruik van cookies, die gedurende een bepaalde periode op uw eindtoestel worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt, zal onze website u automatisch herkennen en nog weten welke gegevens u hebt ingevoerd en welke instellingen u hebt gebruikt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te verwerken en om de wensite te evalueren zodat het aanbod voor u geoptimaliseerd wordt (zie artikel 5). Als u onze site opnieuw bezoekt, kunnen wij dankzij deze cookies automatisch vaststellen dat u al op onze website bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden, conform artikel 6, lid 1.1.f van de AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Analyse-instrumenten - traceerinstrumenten

De hierna opgesomde en door ons gebruikte volgmethodes worden uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 f AVG. Met de gebruikte traceermaatregelen willen we er zeker van zijn dat onze website is ontworpen om aan de eisen te voldoen en dat hij voortdurend wordt geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we de traceermaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem in de zin van voornoemde bepaling worden beschouwd.

De respectievelijke gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende traceertools.

a) etracker:

Onze website gebruikt technologieën van etracker GmbH om gebruiksgegevens te analyseren. Er wordt gebruikgemaakt van cookies (zie artikel 4). De gegevens die met etracker worden gegenereerd, worden uitsluitend in Duitsland namens ons door etracker verwerkt en opgeslagen. Met etracker worden inlog- en toestel-ID's omgezet in een unieke sleutel die niet aan een persoon is toegewezen. Ieder ander gebruik, iedere samenvatting met andere gegevens is uitgesloten, evenals het doorgeven aan derden.

U kunt de traceerprocedure en het object te allen tijde weigeren, dit heeft geen negatieve gevolgen voor u. Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker is te vinden op (https://etracker.com/datenschutz).

b) Google Adwords Conversion Tracking

Wij gebruiken Google Conversion Tracking ook om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze website voor u te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie artikel 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het traceerproces, kunt u ook het instellen van het daartoe benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die, in het algemeen, het automatisch instellen van cookies deactiveert. U kunt cookies voor het volgen van conversies ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het traceren van conversie kunt u hier vinden (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Socialmediaplug-ins

Om ons beter te profileren, maken wij op onze website gebruik van social plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+ en Instagram, en wel op basis van art. 6 lid 1 p. 1 sub f van de AVG. Onderliggende reclamedoeleinden moeten worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van het AVG. De desbetreffende aanbieder moet garanderen dat hij aansprakelijk is voor de werking ervan, in overeenstemming met de gegevensbeveiligings voorschriften. Wij integreren deze plug-ins met behulp van de zogenaamde dubbelklikmethode om bezoekers van onze webpagina zo goed mogelijk te beschermen.

Op onze website kunt u gebruikmaken van zogenaamde "Social Plug-ins" van onderstaande bedrijven:

 • Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS;
 • "Tweet"-knop van Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS;
 • "knop "+1" van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS;
 • "Aanbevolen knop van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS;
 • "Share-Button" van XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland.

Informatie over het verzamelen en het gebruik van uw gegevens op de sociale netwerken vindt u respectievelijk in de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende aanbieders.

a) Facebook

Onze website maakt gebruik van socialmediaplug-ins van Facebook om het gebruik ervan te personaliseren. Hiervoor gebruiken we de "LIKE" of "DELEN" knop aangeboden door Facebook.

Door de integratie van de plug-ins wordt Facebook op de hoogte gebracht dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of wanneer u op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebook-account koppelen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "LIKE" of "DELEN" te drukken, wordt de desbetreffende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het vraaggericht vormgeven van Facebook-pagina's. Hiervoor maakt Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website met betrekking tot de aan u op Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en andere, aan het gebruik van Facebook verbonden, diensten aan te bieden.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden.

Voor meer informatie betreffende het doel van de gegevensverzameling, de omvang en de verdere verwerking ervan door Facebook verwijzen wij u naar de informatie betreffende de bescherming van uw privacy op Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U vindt hier ook informatie over uw rechten en over de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

b) Twitter

Onze website bevat geïntegreerde plug-ins van het short message netwerk van Twitter Inc. (Twitter). U herkent de Twitter-plug-ins (tweetknop) aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht van de tweetknoppen vindt u hier (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Twitter-server. Twitter wordt dan op de hoogte gebracht dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Twitter-"tweetknop" klikt terwijl u aangemeld bent bij uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitter-profiel. Hiermee kan Twitter het bezoek van onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens noch hoe deze door Twitter worden gebruikt.

Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelt, moet u uitloggen van uw Twitter-account.

Raadpleeg het privacybeleid van Twitter voor meer informatie (https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Onze website maakt ook gebruik van zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van Instagram, dat wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").

De plug-ins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera".

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. Instagram verzendt de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar uw browser en integreert deze in de pagina. Deze integratie informeert Instagram dat uw browser de dienovereenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Instagram-profiel hebt of niet bent ingelogd op Instagram.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks verzonden van uw browser naar een Instagram-server in de VS en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Als u met de plug-ins interageert, door bijvoorbeeld op de knop "Instagram" te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen.

De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en getoond aan uw contactpersonen.

Als u niet wilt dat Instagram de informatie die via onze website wordt verzameld rechtstreeks koppelt aan uw Instagram-account, moet u zich bij Instagram afmelden voordat u onze website bezoekt.

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388) voor meer informatie.

Gebruik van YouTube-plug-ins

Voor de video's op onze website maken wij o.a. gebruik van de diensten van de provider YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC met hoofdkantoor op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc., gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Op enkele pagina's van onze websites gebruiken wij plug-ins van de provider YouTube. Als u de webpagina's op onze website bezoekt die van een dergelijke plug-in zijn voorzien, bijvoorbeeld onze mediatheek, dan wordt uw apparaat met de servers van YouTube verbonden. Daarbij wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke webpagina's u hebt bezocht. Als u dan als gebruiker van YouTube bent ingelogd, wijst YouTube deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount toe. Bij gebruik van de plug-in, bijv. als u de Start-button van een video aanklikt, wordt deze informatie eveneens aan uw persoonlijke gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing aan uw gebruikersaccount voorkomen door u af te melden van uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van de ondernemingen YouTube LLC en Google Inc.
en de desbetreffende cookies te verwijderen voordat u onze website bezoekt.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door YouTube en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in het privacybeleid van YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Gebruik van Vimeo-plug-ins

Voor de video's op onze website maken wij o.a. gebruik van de diensten van de provider Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Op enkele pagina's van oze websites gebruiken wij plug-ins van de provider Vimeo. Als u de webpagina's op onze website bezoekt die van een dergelijke plug-in zijn voorzien, bijvoorbeeld onze mediatheek, dan wordt uw apparaat met de servers van Vimeo verbonden. Daarbij wordt de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke webpagina's u hebt bezocht. Als u dan als gebruiker van Vimeo bent ingelogd, wijst Vimeo deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount toe. Bij gebruik van de plug-in, bijv. als u de Start-button van een video aanklikt, wordt deze informatie eveneens aan uw persoonlijke gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing aan uw gebruikersaccount voorkomen door u af te melden van uw Vimeo-gebruikersaccount en de desbetreffende cookies te verwijderen voordat u onze website bezoekt.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Vimeo en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy 

7. Google Maps

De website maakt gebruik van Google Maps, wat betekent dat de kaartinhoud van Google Maps toegankelijk is vanaf externe servers in de VS. Er kan van worden uitgegaan dat het IP-adres voor een periode van enkele maanden wordt opgeslagen.

Raadpleeg het privacybeleid van Google op (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de) voor meer informatie.

8. Links naar andere aanbieders

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders. Wij wijzen erop dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing is op de websites van PEMA. Wij hebben geen invloed op naleving van de toepassing zijnde voorschriften inzake gegevensbescherming door andere aanbieders en controleren dat ook niet.

9. Geen doorgifte van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of uw toestemming hiervoor hebben. Wanneer externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in contact komen, hebben wij wettelijke, technische en organisatorische maatregelen genomen en regelmatig gecontroleerd of deze voldoen aan de bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming.

10. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht:

 • Om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 AVG. Zo kunt u meerbepaald om informatie verzoeken wat betreft de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld. Indien van toepassing, kunt u ook om gedetailleerde informatie verzoeken voor wat betreft het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering.
 • Om krachtens art. 16 van de AVG te vragen uw persoonsgegevens die wij onjuist of onvolledig hebben opgeslagen, onverwijld aan te vullen en te corrigeren.
 • Om krachtens art. 17 van de AVG te vragen om uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn te verwijderen, tenzij de verwerking ervan noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Om krachtens art. 18 van de AVG te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in zoverre u de juistheid van de gegevens betwist, in zoverre de verwerking onrechtmatig is maar u weigert de gegevens te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of indien u op grond van art. 21 van de AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking ervan;
 • Om krachtens art. 20 van de AVG te vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen ze door te geven aan een andere verantwoordelijke;
 • Om krachtens art. 7, lid 3 van de AVG uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan mogen wij in de toekomst niet langer op basis van deze toestemming gegevens blijven verwerken en
 • Om krachtens artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot ons kantoor.

11. Recht van bezwaar

In zoverre uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van rechtmatige belangen in de zin van artikel 6, lid 1.1.f. van de AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 21 van de AVG, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie of wanneer het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar dat we zullen toepassen zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, kunt u een e-mail sturen.

12 Beveiliging van gegevens

Wij gebruiken de veelgebruikte SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256-bit- encryptie. Als uw browser geen 256-bit-encryptie ondersteunt, dan gebruiken we 128-bit-v3-technologie. Een gesloten sleutel- of vergrendelsymbool in de onderste statusbalk van uw browser, geeft aan of één enkele pagina van onze website versleuteld wordt verzonden.

We hanteren bovendien ook geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd, in lijn met de technologische ontwikkelingen.

13 Bijwerking en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring dateert van mei 2018 en is momenteel van kracht.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en de daarmee verband houdende aanbiedingen of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. Op de website www.pema.eu/datenschutz kunt u te allen tijde de actuele gegevensbeschermingsverklaring downloaden en afdrukken.

14. Vragen, suggesties, klachten

Hebt u nog verdere vragen over onze informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Hans Joachim Metzen
Functionaris voor de gegevensbescherming
Simrockstraße 4
53113 Bonn, Duitsland

Telefoon (02 28) 44 95 - 7413
Fax (02 28) 44 95 - 7555
Privacy Policy